บีเอพีเอส สวามีนารายันอักชาร์ดัม พร้อมเปิดตัววัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ครอบคลุมพื้นที่กว่า 185 เอเคอร์ สร้างขึ้นโดยอาสาสมัคร 12,500 คน และแกะสลักจากหิน 1.9 ล้านลูกบาศก์ฟุต

Mahant Swami Maharaj จะทำพิธีเปิดในวันที่ 8 ตุลาคม และวัดจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม

ปรัชญาของวัดสะท้อนแนวคิดที่ว่า 'ในความสุขของผู้อื่นนั้นเป็นของเราเอง' ซึ่งสะท้อนคติประจำชีวิตของ Swami Maharaj

วัดแห่งนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยส่งเสริมธีม 'วาสุไธวา กุตุมบากัม: โลกคือครอบครัวเดียวกัน'