BAPS Hindu Mandir inaugurado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

BAPS Hindu Mandir inaugurado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos